WebGenerator ProStats

Werkwijze - Mulder Projectmanagement

Voor het inter-/ persoonlijke aspect binnen projecten

Trainingen 2019

Value-based Overview in één dag

A: 12 maart (Utrecht)

B: 28 juni (Nijmegen)

Lentetraject 2018

2/4, 16/4, 14/5, 18/5, 11/6, 25/6 (Nijmegen)

Herfsttraject 2019 (data nog niet bekend)

Schrijf je nu in!

Sponsor van vv Union

Werkwijze

In de werkwijze van Mulder Projectmanagement is de persoonlijke communicatie met de klant van essentieel belang. Wij starten derhalve altijd met een persoonlijk gesprek over onze visie en werkwijze.

Hoe doen we dat ?

Mulder Projectmanagement hanteert de zegsregel practice what you preach en uit dat door de volgende kenmerken:

  • werk met respect voor de visie van alle betrokkenen in het project
  • werk in de context van de aanleiding van het project
  • werk vanuit uw kracht; benader anderen ook zo
  • blijf concreet en specifiek in wat je wilt en wat je doet
  • blijf de focus houden op de (middel-) lange termijn
  • iedereen blijft zijn eigen verantwoordelijkheid dragen; het project blijft van de opdrachtgever en zijn organisatie

Wat doen we ?

Mulder Projectmanagement is een bureau gespecialiseerd in de ondersteuning van projectmanagers en –organisaties in met name industrie, bouw en zakelijke dienstverlening. Onze bijdrage aan het projectsucces richt zich op de persoonlijke en interpersoonlijke competenties van de projectmanager en de implementatie van deze competenties in de projectorganisatie.

Projectmanagers en hun werkveld kennen te veel onderscheidende aspecten met lijnmanagers dat verbijzondering in ondersteuning eerder noodzaak dan luxe is. Mulder Projectmanagement herkent en vooral erkent de specifieke situatie van projectmanagers met een gespecialiseerde maatwerkaanpak.

Mulder Projectmanagement stelt zich ten doel de kansen op projectsucces van haar klanten te vergroten door specialistische ondersteuning aan projectmanagers en hun teams.

Kortom: Een project wordt een succes als de projectmanager succesvol is.

Mulder Projectmanagement is een dienstverlenend bureau in een netwerk van specialisten en professionals.

Kortom: Een project wordt een succes als de projectmanager succesvol is.

Mulder Projectmanagement is een dienstverlenend bureau in een netwerk van specialisten en professionals.